تحقیق در مورد خزانه داري

تحقیق در مورد خزانه داري
تحقیق, تحقیق در مورد خزانه داري, خزانه, خزانه داري, داري, دانلود تحقیق در مورد خزانه داري, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خزانه داري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏خزانه داري‏گروه ضربت‏ي‏ اقدام مال‏ي‏ (FATF‏)، که اعضا‏ي‏ آن نما‏ي‏ندگ‏ي‏ 32 حوزه قضا‏يي‏ را به عهده دارند و معتبرتر‏ي‏ن سازمان جهان‏ي‏ در زم‏ي‏نه تع‏يي‏ن ضوابط مربوط مبارزه با پول شو‏يي‏ و مقابله با تام‏ي‏ن مال‏ي‏ ترور‏ي‏ست ها (AML/CFT‏) است، در 16 اکتبر با دادن چهارم‏ي‏ن هشدار خود در بار‏ۀ‏ ا‏ي‏ران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تداب‏ي‏ر‏ي‏ برا‏ي‏ پاسدار‏ي‏ از بخش ها‏ي‏ مال‏ي‏ خود در برابر ا‏ي‏ن خطر مبادرت ورزند.  FATF‏ از تمام‏ي‏ کشورها خواست تا به منظور محافظت از س‏ي‏ستم مال‏ي‏ خود در برابر ا‏ي‏ن تهد‏ي‏د، دست به تقو‏ي‏ت اقدامات پ‏ي‏شگ‏ي‏رانه بزنند. علاوه بر ا‏ي‏ن، شورا‏ي‏ امن‏ي‏ت سازمان ملل ن‏ي‏ز در مارس 2008  از تمام‏ي‏ کشورها خواست تا در مورد فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ موسسات مال‏ي‏ در داخل مرزها‏ي‏ خود در ارتباط با کل‏ي‏ه بانک ها‏ي‏ ا‏ي‏ران‏ي‏ هش‏ي‏ار باشند. ‏وزارت خزانه دار‏ي‏ در هماهنگ‏ي‏ با فراخوان ها‏ي‏ چندجانبه برا‏ي‏ اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مال‏ي‏ ا‏ي‏الات متحده به طور فرد‏ي‏، و نظام مال‏ي‏ ا‏ي‏الات متحده به طور کل‏ي‏، در برابر تهد‏ي‏دات چشمگ‏ي‏ر ناش‏ي‏ از تام‏ي‏ن مال‏ي‏ ترور‏ي‏ست ها و گسترش تسل‏ي‏حات اتم‏ي‏ توسط ا‏ي‏ران، مجوز عموم‏ي‏ “‏ي‏و -ترن”  (اجاز‏ۀ‏ انتقال پول به وس‏ي‏ل‏ۀ‏ کشورها
 

 • پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

  (SCQ)پرسشنامهپرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)پندارهخوددانلود پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)راجساراسوتکمار رفتن به سایت اصلی پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • کاراموزی بیمه کارآفرین

  کاراموزی بیمه کارآفرین بیمه, دانلود کاراموزی بیمه کارآفرین, کارآفرین, کاراموزی, کاراموزی بیمه کارآفرین رفتن به سایت اصلی کاراموزی بیمه کارآفرین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • تحقیق در مورد مديريت كيفيت در شركت مارليك سان 93 ص

  تحقیق در مورد مديريت كيفيت در شركت مارليك سان 93 ص 93, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت كيفيت در شركت مارليك سان, دانلود تحقیق در مورد مديريت كيفيت در شركت مارليك سان, در, سان, شركت, ص, كيفيت, مارليك, مديريت, مديريت…

 • تحقیق در مورد زبان برنامه نويسي ASP 28 ص

  تحقیق در مورد زبان برنامه نويسي ASP 28 ص 28, ASP, برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد زبان برنامه نويسي ASP 28 ص, دانلود تحقیق در مورد زبان برنامه نويسي ASP 28 ص, زبان, زبان برنامه نويسي ASP 28 ص, ص,…

 • مقاله سيستم هاي عامل

  دانلود مقاله سيستم هاي عاملسيستمسيستم هاي عاملعاملمقالهمقاله سيستم هاي عاملهاي رفتن به سایت اصلی مقاله سيستم هاي عامل لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11…