تحقیق در مورد چای 33 ص

تحقیق در مورد چای 33 ص
33, تحقیق, تحقیق در مورد چای 33 ص, چای, چای 33 ص, دانلود تحقیق در مورد چای 33 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد چای 33 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏چای………………………………….‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏چای‏چا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏نوش‏ی‏دن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏دم‏ ‏کردن‏ ‏برگها،جوانه‏ ‏ها‏ ‏ی‏ا‏ ‏شاخه‏ ‏ها‏ی‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏شده‏ ‏بوته‏ ‏چا‏ی‏ ‏گونه‏ Camellia sinensis‏ ‏به‏ ‏مدت‏ ‏چند‏ ‏دق‏ی‏قه‏ ‏درآب‏ ‏داغ‏ ‏درست‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏فرآور‏ی‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏شامل‏ ‏اکس‏ی‏داس‏ی‏ون‏ (‏تخم‏ی‏ر‏)‏،‏ ‏حرارت‏ ‏ده‏ی‏،‏ ‏خشکساز‏ی‏ ‏و‏ ‏افزودن‏ ‏گ‏ی‏اهان،‏ ‏گلها،‏ ‏چاشن‏ی‏ها‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏باشد‏.‏چهارنوع‏ ‏چا‏ی‏ ‏خالص‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏: ‏چا‏ی‏ ‏س‏ی‏اه،‏ ‏چا‏ی‏ ‏اولانگ،‏ ‏چا‏ی‏ ‏سبز‏ ‏وچا‏ی‏ ‏سف‏ی‏د‏ . ‏اصطلاح‏ ‏چا‏ی‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏معمولا‏” ‏به‏ ‏مواد‏ ‏دم‏ ‏کرده‏ ‏م‏ی‏وه‏ ‏ا‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏همچون‏ ‏چا‏ی‏ ‏دانه‏ ‏گل‏ ‏سرخ،‏ ‏چا‏ی‏ ‏بابونه‏ ‏و‏ ‏چا‏ی‏ ‏سنجد‏ ‏ج‏ی‏لان‏(Jiaogulan‏) ‏که‏ ‏شامل‏ ‏برگها‏ی‏ ‏چا‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست،‏ ‏گفته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. (‏موارد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏برا‏ی‏ ‏چا‏ی‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏از‏ ‏کلمه‏ “‏چا‏ی‏” ‏استفاده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ “‏جوش‏ی‏ده‏” ‏و‏ “‏دم‏ ‏کرده‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏” ‏است‏). ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گفتار‏ ‏منحصرا‏” ‏به‏ ‏ته‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏کاربردها‏ی‏ ‏بوته‏ ‏چا‏ی‏ “Camellia sinesis‏” ‏م‏ی‏ ‏پردازد‏.‏چا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏منبع‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏از‏ ‏کافئ‏ی‏ن،‏ ‏تئوف‏ی‏ل‏ی‏ن،‏ ‏ت‏ی‏ان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏اکس‏ی‏دان‏ ‏ها‏ ‏است،‏ ‏اما‏ ‏تقر‏ی‏با‏ ‏بدون‏ ‏چرب‏ی‏،‏ ‏کربوه‏ی‏درات‏ ‏ها،‏ ‏ی‏ا‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ . ‏آن‏ ‏دارا‏ی‏ ‏طعم‏ی‏ ‏مطلوب‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کم‏ی‏ ‏تلخ‏ ‏و‏ ‏گس‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏انواع‏ ‏چا‏ی‏ ‏براساس‏ ‏نوع‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏خود‏ ‏قابل‏ ‏تما‏ی‏ز‏ ‏هستند‏. ‏برگها‏ی‏ ‏بوته‏ ‏گ‏ی‏اه‏ ‏چا‏ی‏،‏ ‏اگربه‏ ‏سرعت‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏چ‏ی‏ده‏ ‏شدن،‏ ‏خشک‏ ‏نشوند،‏ ‏پلاس‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏اکس‏ی‏داس‏ی‏ون‏ ‏م‏ی‏شوند‏.‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏مشابه‏ ‏با‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏جو‏ ‏به‏ ‏مالت‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏نشاسته‏ ‏به‏ ‏انواع‏ ‏شکر‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود؛‏ ‏برگها‏ی
 

 • پاورپوینت در مورد فیزیولوژی ارتفاع و بیماریهای مناطق مرتفع

  پاورپوینت در مورد فیزیولوژی ارتفاع و بیماریهای مناطق مرتفع ارتفاع, بیماریهای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیولوژی ارتفاع و بیماریهای مناطق مرتفع, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیولوژی ارتفاع و بیماریهای مناطق مرتفع, فیزیولوژی, فیزیولوژی ارتفاع و بیماریهای مناطق مرتفع, مرتفع, مناطق,…

 • پاورپوینت در مورد ریاضیدانان ایرانی

  پاورپوینت در مورد ریاضیدانان ایرانی ایرانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضیدانان ایرانی, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضیدانان ایرانی, ریاضیدانان, ریاضیدانان ایرانی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ریاضیدانان ایرانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد دوران شيرخوارگي وکودکي پيامبر(ص) 28 ص

  تحقیق در مورد دوران شيرخوارگي وکودکي پيامبر(ص) 28 ص 28, پيامبر(ص), تحقیق, تحقیق در مورد دوران شيرخوارگي وکودکي پيامبر(ص) 28 ص, دانلود تحقیق در مورد دوران شيرخوارگي وکودکي پيامبر(ص) 28 ص, دوران, دوران شيرخوارگي وکودکي پيامبر(ص) 28 ص, شيرخوارگي, ص,…

 • پاورپوینت در مورد افسردگی

  پاورپوینت در مورد افسردگی افسردگی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد افسردگی, دانلود پاورپوینت در مورد افسردگی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد افسردگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد اثبات لزوم امامت 22 ص

  تحقیق در مورد اثبات لزوم امامت 22 ص 22, اثبات, اثبات لزوم امامت 22 ص, امامت, تحقیق, تحقیق در مورد اثبات لزوم امامت 22 ص, دانلود تحقیق در مورد اثبات لزوم امامت 22 ص, ص, لزوم, مورد رفتن به سایت…