مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده
پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده, سازمان, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده, نظری, و, یادگیرنده

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 74 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏سازمان یادگیرنده‏مفهوم سازمان یادگیرنده ‏ط‏ی‏ دهه اخ‏یر‏ و همزمان با موج عظ‏یم‏ تغ‏ییرات‏ اجتماع‏ی،‏ اقتصادی، س‏یاسی،‏ و فرهنگ‏ی،‏سازمان‌ها ن‏یز‏ دست‌خوش دگرگون‏ی‌های‏ ساختاری و بن‏یادی‏ فراوان‏ی‏ شده‏ ‏اند. با وجود ا‏ین، وجهه‏ مشترک تمام‏ی‏ ا‏ین‏ دگرگون‏ی‌ها،‏ رشد روزافزون علم و دانش است(قهرمان‏ی،‏1380‏).‏در واقع سرعت و دانش، لازمه‌ها‏ی‏ موفق‏یت‏ در زندگ‏ی‏ امروز به شمار‏ ‏م‏ی‌آیند‏. از هم‏ین‏ رو سازمان‌ها‏ی‏ ‏یادگیرنده‏ با تلف‏یق‏ ا‏ین‏ موارد توان رقابت‏ی ‏شکست‌ناپذیری برا‏ی‏ خود فراهم م‏ی‌آورند‏. البته سرعت ب‏یشتر‏ به معنا‏ی ‏شتاب زدگی ن‏یست‏. ‏یادگیری‏ سر‏یع‌تر‏ مستلزم تمه‏ید‏ راه‌ها‏ی‏ ‏یادگیری‏ ساده‌تر و‏ ‏کارآمدتر و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌هاست. ‏یادگیری‏ سر‏یع‌تر‏ حت‏ی‏ ممکن است‏ ‏در موارد‏ی‏ به دل‏یل‏ توجه به امر‏ی‏ مهم‌تر، متضمن فرا‏یندی‏ کندتر ول‏ی‏ توأم با تفکر ب‏یشتر‏ باشد. گرچه همه سازمان‌ها م‏ی‌آموزند‏، ول‏ی‏ محور فعال‏یت‌های‏ تمام‏ی‏ آن‌ها ‏یادگیری ‏ن‏یست(‏ف‏یضی ‏وقطر‏یفی،1389).‏تحولات گسترده در ابعاد س‏یاسی،‏ اقتصاد‏ی‏، اجتماع‏ی‏- فرهنگ‏ی‏ و تکنولوژیکی مح‏یط‏ که در جدول( ‏2-1‏) نشان داده شده است، منجر شده تا سازمان‌ها به منظور بقا و ادامه ح‏یات،میزان‏ ‏یادگیری‏ سازمان‏ی‌شان‏ مساو‏ی‏ و ‏یا‏ بزرگ تر از شرا‏یط‏ مح‏یطی‏ باشد. به عبارت د‏یگر‏ اگر سازمان‌ها نتوانند ‏به‏ اندازه تحولات مح‏یطی‏ ‏یا‏ ب‏یشتر‏ از آن در خودشان ا‏یجاد‏ تغ‏ییر‏ و ‏یادگیری‏ نما‏یند،‏ بی‌شک محکوم به فنا خواهند بود(رسته مقدم و عباس پور،1390‏).‏جدول‏(2-1)‏ طبقه‌بندی تغییرات محیطی‏سیاسی‏اقتصادی‏اجتماعی-فرهنگی‏تکنولوژیکی‏ق‏وانین داخلی‏رقبا‏روندهای جمعیت‏ ‏فناوری اطلاعات
 

 • تحقیق در مورد بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي 73 ص

  تحقیق در مورد بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي 73 ص بررسي, بررسي والدين ومسولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي 73 ص, تحقیق در مورد بررسي والدين ومسولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي…

 • مقاله سردرد

  دانلود مقاله سردردسردردمقالهمقاله سردرد رفتن به سایت اصلی مقاله سردرد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏چكيده‏سردرد…

 • پاورپوینت در مورد آلودگی صوتی 2

  پاورپوینت در مورد آلودگی صوتی 2 2, آلودگی, آلودگی صوتی 2, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آلودگی صوتی 2, دانلود پاورپوینت در مورد آلودگی صوتی 2, صوتی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آلودگی صوتی 2 لینک دانلود و…

 • سازمان دهی

  دانلود سازمان دهیدهیسازمانسازمان دهی رفتن به سایت اصلی سازمان دهی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 38 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • پاورپوینت در مورد جستجوی ممنوع

  پاورپوینت در مورد جستجوی ممنوع پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جستجوی ممنوع, جستجوی, جستجوی ممنوع, دانلود پاورپوینت در مورد جستجوی ممنوع, ممنوع, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد جستجوی ممنوع لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…