پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (2)

(2)بهداشتپرسشنامهپرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیجهانیدانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیزندگیسازمانکیفیت

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (2)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسشنامه‏ ‏کیفیت‏ ‏زندگی‏ ‏سازمان‏ ‏بهداشت‏ ‏جهانی ‏این پرسشنامه توسط‏ ‏نجات‏ ‏وهمکاران‏ ‏بصورت‏ ‏فرم‏ 26‏ سوالی‏ ‏در‏ ‏چهارحیطه ترجمه‏ ‏و استانداردسازی‏ ‏شده‏ ‏است: ‏1- ‏سلامت‏ ‏جسمانی‏،2- ‏سلامت‏ ‏روان‏ 3- ‏روابط‏ ‏اجتماعی‏4-‏ سلامت‏ ‏محیط‏، ‏طراحی‏ ‏شده‏ ‏است‏.‏هر‏ ‏یک‏ ‏ازاین‏ ‏حیطه‏ ‏ها به‏ ‏ترتیب‏ ‏دارای ‏7،‏ ‏6،‏ ‏3‏ و‏ ‏8 ‏سوال‏ ‏می‏ ‏باشد‏.‏پس‏ ‏از‏ ‏محاسبه‏ ‏های‏ ‏لازم‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏حیطه‏،‏ نمرهای‏ ‏معادل‏ 4-20 ‏برای‏ ‏هرحیطه‏ ‏به‏ ‏تفکیک‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏است‏،‏ که‏ 4 ‏نشانه‏ ‏بدترین‏ ‏و ‏20 ‏نشانه‏ ‏بهترین‏ ‏وضعیت‏ ‏حیطه‏ ‏موردنظر‏ ‏است‏.‏روایی‏ ‏پرسشنامه‏ ‏کیفیت‏ ‏زندگی‏:‏ نجات‏ ‏و همکاران‏(1385)،‏ جهت‏ ‏بدست‏ ‏آوردن‏ ‏روایی‏ ‏تفکیکی‏ ‏آزمون‏ ‏به منظورتشخیص‏ ‏تفاوت‏ ‏میانگین‏ ‏نمرات‏ ‏بیماران‏ ‏مزمن‏ ‏و‏ ‏افراد‏ ‏غیربیمار و سالم‏،‏ پرسشنامه‏ ‏مذکور را بر روی ‏1167‏ نفر اجرا نموده‏ ‏است‏.‏ماتریس‏ ‏همبستگی‏ ‏پیرسون‏ ‏حیطه‏ ‏ها‏ ‏با‏ ‏یکدیگر‏،‏به‏ ‏صورت‏ ‏زیر‏ ‏می‏ ‏باشد‏:‏ سلامت جسمانی سلامت روان روابط اجتماعی سلامت محیط‏سلامت جسمانی 1 ‏سلامت روان 57/0 1‏روابط اجتماعی 33/0 45/0 1‏سلامت محیط ‏ 45/0 52/0 41/0 1‏پایایی‏ ‏پرسشنامه‏ ‏کیفیت‏ ‏زندگی‏:‏جهت‏ ‏بررسی‏ ‏پایایی‏،‏ در بعد‏ ‏سازگاری‏ ‏درونی‏،‏ از‏ ‏روش‏ ‏آلفای‏ ‏کرونباخ‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏است‏.‏ مقادیر پایایی‏ ‏با شاخص‏ ‏همبستگی‏ ‏درون‏ ‏خوشه‏ ‏ای‏ ‏درحیطه‏ ‏سلامت‏ ‏جسمانی‏ 77/0،‏ سلامت‏ ‏روان‏ 77/0، ‏روابط‏ ‏اجتماعی‏75/0 ‏و سلامت‏ ‏محیط ‏84/0 ‏می‏ ‏باشد‏.‏ همچنین‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏محاسبه‏ ‏های‏ ‏لازم‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏حیطه‏،‏ نمره‏‌‏ای‏ ‏معادل‏ 4-20 ‏برای‏ ‏هرحیطه‏ ‏به‏ ‏تفکیک‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏است‏،‏ که‏ 4 ‏نشانه‏ ‏بدترین‏ ‏و ‏20 ‏نشانه‏ ‏بهترین‏ ‏وضعیت‏ ‏حیطه‏ ‏موردنظر‏ ‏است‏ (‏نجات‏،‏ منتظری‏،‏ هلاکوئی‏،‏ محمد‏،‏ مجدزاده‏، 1385).‏پرسشنامه کیفیت زندگی‏1- ‏ﮐﯿﻔﯿﺖ‏ ز‏ﻧﺪﮔﯽ‏ ‏ﺧﻮ‏د‏ را ‏ﭼﮕﻮﻧﻪ‏ ارز‏ﯾﺎﺑﯽ‏ ‏ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ‏؟‏بسیار بد‏□‏ بد‏□‏ نه بد نه خوب‏□‏ خوب‏□‏ بسیارخوب‏□
 

 • تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص

  تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص 25ص, اچ, پايه, پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص, پی, تحقیق, تحقیق در مورد پايه های منطقی نظريه سی پی اچ 25ص, دانلود تحقیق در مورد پايه…

 • کارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص

  کارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص 24, پزشکی, چشم, دانلود کارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص, ص, کارآموزی, کارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص, مدیریت, یا رفتن به سایت اصلی کارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص…

 • تحقیق در مورد اقتصاد آموزش

  تحقیق در مورد اقتصاد آموزش آموزش, اقتصاد, اقتصاد آموزش, تحقیق, تحقیق در مورد اقتصاد آموزش, دانلود تحقیق در مورد اقتصاد آموزش, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اقتصاد آموزش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده

  پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده پرسشنامه, پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده, دانلود پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده, سازمان, نیمرخ, یادگیرنده رفتن به سایت اصلی پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد فرضیه های مربوط به تحقیق

  تحقیق در مورد فرضیه های مربوط به تحقیق به, تحقیق, تحقیق در مورد فرضیه های مربوط به تحقیق, دانلود تحقیق در مورد فرضیه های مربوط به تحقیق, فرضیه, فرضیه های مربوط به تحقیق, مربوط, مورد, های رفتن به سایت اصلی…